Home

Written work

July 2015


Ik deed onderzoek naar de maatschappelijke effecten van automatische gezichts- en emotieherkenning bij het Rathenau Instituut. Het rapport verscheen enkele maanden later en werd opgepikt door onder andere het NRC en door de tweede kamer.

February 2015


I wrote a review on Churchland's "Touching a nerve" for Philosophy in Review.

April 2014


Op defusie.net verscheen er een opiniestuk van mij over wijkaanpak, dubbele standaarden en participatie.

December 2013


Geïnspireerd door mijn onderzoek, schreef ik een column over "neuromania" en las deze vervolgens voor tijdens het filosofisch café op 3 december. In een jaaroverzicht van studium generale kun je de column op pagina 54 teruglezen.

January 2013


Ik schreef een opiniestuk voor het online magazine deFusie.net. Ik gebruik mijn idool Ludwig Wittgenstein om te beargumenteren dat er een middenweg bestaat in het debat over het diagnostiseren van ADHD.

December 2012


So I've made my first zine (a self-published little magazine), or guide, or however you would classify it. Inspired by my own experiences and those of friends, I've put together a guide for those having trouble with planning in a long-term project, such as a thesis, or a paper. It's meant to be a middle way between a 300 pages self-help book and a 5 bullet point list of tips on the web, written in accessible language. It has the self-explanatory title "Help, I'm Stuck in a Long-term Project", and you can download a preview. If you would like to read the whole thing, please email me for the full version. If you find it helpful and have some ideas, please let me know!
Contact details: annelli.janssen@gmail.com